Nhắc lại tên topic một chút, "xinh đẹp" và "quyến" rũ là 2 tính từ mình dành cho chị JJE này :x .

*** Có Bonus ảnh động của JJE và Han Ga Eun :) ).

p.s: 2T quái quỷ =.=". Liên khúc Lag và Load =.=". Tức điên >"<.

Bonus. Click click :x

Bạn có thích bài viết này không?