Trích:

Brought to you by Subteam @ 360Kpop

V- Trans: amaya_miharu, initialh91
Timer: *Ella*, baby_$ky
Editor: camiky
Typeseter : bunnieThu
Encoder: luongbang88


Download:

MF: |
MS: |

Xem Online
YouTube: :: ::
DailyMotion: :: ::

Bạn có thích bài viết này không?