Xin chào các bác!
Lời đầu tiên xin phép mọi người cho mình lập cái topic này ở đây. Mọi người nghĩ rằng topic này đã bị trùng? Không, không phải như vậy.
Cái topic của bác thangne93 cũng đã post full bộ Dragonball GT, những bộ này là bộ khác, cũng là GT nhưng (theo mình) là chất lượng hơn.
Dragonball GT thì ai cũng biết, khỏi cần giới thiệu dài dòng.
Bản này của mình khác với bản của thangne93 ở chỗ: Film nét hơn (rất nhiều), bên thangne93 là sub còn ở đây là phụ đề (trông khoái mắt hơn, còn phụ đề bên kia khó nghe lắm). Do vậy, mỗi tập film ở đây lên tới 194mb (bên kia là 125Mb). Mọi người down thử về coi sẽ thấy thực sự khác biệt.
Mình lấy nguồn từ ani4free.com
Còn đây là link download (link MF, ngon, ko die link nào cả)


Tập 1


Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8

Tập 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 42

Tập 43

Tập 44

Tập 45

Tập 46

Tập 47

Tập 48

Tập 49

Tập 50

Tập 51

Tập 52

Tập 53

Tập 54

Tập 55

Tập 56

Tập 57

Tập 58

Tập 59

Tập 60

Tập 61

Tập 62

Tập 63

Tập 64

Bạn có thích bài viết này không?