Cứ thường vào mỗi dịp đặc biệt, trang tìm kiếm Google lại trưng lên những biểu tượng ý nghĩa và tương ứng với từng đất nước khác nhau.

Thông thường, mỗi ngày kỷ niệm hoặc ngày lễ đặc biệt là Google nhà ta lại phát sóng những hình ảnh logo tương ứng. Do đặc điểm từng nước khác nhau nên teen mình thật khó mà xem hết từng ấy logo đặc biệt. Và tớ đoán rằng, hầu hết biểu tượng dưới đây có thể các ấy chưa bao giờ xem đến…

Theo kenh14

Bạn có thích bài viết này không?