Slide Quản Trị Windows Server 2003 Bách Khoa Aptech – Smith.N Studio!

  • E-book: Slide Quản Trị Windows Server 2003 Bách Khoa Aptech – Smith.N Studio!
  • Tác giả: Bách Khoa Aptech
  • Ðịnh dạng: .PPT
  • Dung lượng: 15.31MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Upload: Smith Nguyen Studio.
  • Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.

Trích Wikipedia:
Windows Server 2003 còn gọi là Win2k3 là hệ điều hành dành cho máy chủ được sản xuất bởi Microsoft, được giới thiệu vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Phiên bản cập nhật là Windows Server 2003 R2 được phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2005. Hệ điều hành tiếp theo phiên bản này là Windows Server 2008, phát hành vào 04 tháng 2 năm 2008.
Theo Microsoft thì Windows Server 2003 có nhiều tính năng hơn so với hệ điều hành Windows 2000 trước đó.

Download: Slide Quản Trị Windows Server 2003 Bách Khoa Aptech – Smith.N Studio!

Code:Code:Smith Nguyen Studio!

Bạn có thích bài viết này không?