Vâng! chính em ,
sẽ luôn trọn đời bên anh với bao yêu thương.
Hoa hồng tươi trên con đường đi đôi ta sánh bước.
Vâng! chính em,
là thiên đường nhỏ cho anh có riêng góc trời.
Như hằn tin thượng đế mang em trao tặng anh …Thay lời yêu bằng đôi nhẫn xinh …

Để lời hứa là lúc trao vào tay !!!

Nguồn: Sưu tầm

Bạn có thích bài viết này không?