Nó ghét sự lạc lõng… Nhưng luôn ngồi một mình …
Đơn giản nó đợi… đợi một người tìm ra nó !!!


Nguồn: sưu tầm

Bạn có thích bài viết này không?