Phần mềm quản lý chuẩn đào tạo nghề theo ISO 9001- 2008 là 1 system gồm nhiều gói ứng dụng bên trong được phát triển trên nền tảng web java (J2EE), các component tích hợp bao gồm cả web , application & window services.

Mô hình ứng dụng nền tảng ISO system & các component tích hợp


Ứng dụng được triển khai thành công tại trường Hùng Vương – Aptech


Qui trình chuẩn bị tài liệu giảng dạy – 1 trong 22 qui trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 áp dụng trong giáo dục được triển khai & phát triển trên hệ thống phần mềm máy tính

Các chức năng chính trong qui trình này:

1. Module : Kế Hoạch Đào Tạo (phòng đào tạo lên kế hoạch cho cả năm)


2. Module : Quyết định mở lớp (phòng đào tạo lên kế hoạch mở lớp đào tạo trong năm mới)


3. Module : Chương trình đào tạo (trưởng khoa lên nội dung đào tạo cho chuyên ngành được mở)

Giao diện module Chương Trình Đào Tạo


4. Module : Đề cương môn học (trưởng khoa lên chi tiết nội dung đào tạo cho từng môn học được mở trong chuyên ngành đào tạo)


5. Module : Thời Khóa Biểu (trưởng khoa sắp thời khóa biểu cho các môn giảng dạy trong học kỳ)


6. Module : Kế hoạch giảng dạy (giáo viên được phân công giảng dạy sẽ tạo kế hoạch giảng dạy dựa trên nội dung trong đề cương & thời gian được qui định trong thời khóa biểu của Trưởng Khoa nhập)

7. Module : Giáo án (giáo viên soạn giáo án điện tử cho từng buổi dạy trước khi lên lớp 7 ngày )

Thông Tin Chi tiết Dự Án :

Hệ thống điểm danh online bắng máy quét thẻ

Qui trình hệ thống máy quét thẻ


Chức năng điểm danh máy quét


Chức năng điểm danh online


Chấm công giáo viên tự động & online


Báo cáo tình hình điểm danh của học sinh


Màn hình điểm danh sinh viên bằng máy quét


Màn hình học sinh điểm danh online


Chấm công giáo viên


Điểm danh học sinh

Thông Tin Chi tiết Dự Án :

Hệ thống quản lý ĐIỂM online

- Nếu môn học đó áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến (e-learning) thì điểm số sẽ tự động được cập nhật khi có kết quả từ hệ thống moodle.
- Nếu môn học ko áp dụng e-learning thì giáo viên sẽ login vào portal để cập nhật điểm cho học sinh của môn mình phụ trách


Chức năng nhập điểm online cho giáo viênChức năng xem điểm online của học sinh

Hệ thống tổng đài tin nhắn SMS (sổ liên lạc điện tử)
- Phụ huynh tra cứu điểm, thời khóa biểu, t́nh h́nh điểm danh của học sinh qua tin nhắn SMS
– - Học sinh tra cứu điểm, thời khóa biểu, lịch học trong tuần,tháng.. qua SMS.
- Giáo viên xem lịch dạy, tra cứu lương qua SMS.
- Các thông tin lịch cúp điện,họp theo lịch hoặc đột xuất … được tự động SMS cho tất cả cán bộ VC-GV của trường.
Hệ thống tự động SMS khi có thông tin mới (broadcast), hoặc SMS khi nhận được tin request từ phụ huynh hoặc học sinh

Qui trình hệ thống SMS

Tích hợp e-learning(moodle) vào hệ thống quản lý ISO 9001-2008

- Sau qui trình chuẩn bị giảng dạy được hoàn thành trong hệ thống ISO, thì dữ liệu được đổ sang moodle giúp cho giáo viên dạy học & học sinh học tập trực tiếp trên hệ thống e-learning này.


Qui trình tích hợp hệ thống moodle vào qui trình chuẩn bị giảng dạy


Đây là 1 window service chạy tự động trên server


Thông tin thành viên bên ISO được syncronized tự động qua bên moodle
Thông tin nội dung môn học được syncronized từ bên hệ thống quản lý văn bản lên hệ thống dạy học online
Các bài kiểm tra & điểm số được syncronized 1 cách tự động giữa 2 hệ thống


Các thông tin feedback từ moodle cũng được đưa về server ISO để tập hợp dữ liệu về trung tâm

Bạn có thích bài viết này không?