to see this rotator.

Địa điểm

Hỗ trợ

Anh em ở quanh TP nếu đã biết cụ thể địa chỉ buổi Offline thì có thể đi thẳng tới đó. Còn những người ở xa chưa biết đường thì tập trung hết tại bến xe Hà Giang , Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm đón các bạn

Mọi người ở xa nên đến sớm để anh em Ban tổ chức dễ dàng đón các bạn . Đến sớm anh em giao lưu trước & làm quen :D.

Các bạn gái được miễn phí toàn bộ nên không đi hơi phí. Ở nhà đập đầu vào gối mà khóc nhé
logo