Hãy cùng ngắm lại 16 gương mặt nữ sinh Hà Thành, trong tà áo dài tinh khôi.


Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 


Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 
Ngắm 16 nữ sinh Hà thành cực xinh trong tà áo dài
 

Phạm Thịnh
Ảnh: Photo Young

Bạn có thích bài viết này không?