Zị là xong, sau một chuỗi ngày dài cực khổ như tró, cuối cùng cũng đuổi kịp :panda95:
Vậy là trở về với tiến độ 1 chap/ tuần nhé :panda63: Ai có bức xúc gì xin hỏi tác giả :panda42:

======================

======================

Judgement 46: Người Đàn Ông Trong Gương


Bạn có thích bài viết này không?