Ngoài màu sắc trông sáng sủa hơn và dày hơn chút ít, iPhone 4 trắng gần như không có nhiều khác biệt so với bản màu đen. Dưới đây là hình ảnh "đập hộp" iPhone 4 màu trắng.

Xem ảnh đầy đủ tại

Bạn có thích bài viết này không?