Code:

The Change-Up (2011
Retail Date: 08-11-2011
Release Date: 25-10-2011
Source: BLURAY
iMDB:
http://www.imdb.com/title/tt1488555

Rating: 6.4/10 7,246 (votes)

Video Bitrate: 720p (1280x528  5102 kbps
Audio Bitrate: DTS  1510 kbps
Runtime: 118mn
Subs: N/A


Trích:

Sau một buổi tối uống rượu, Mitch – một người đàn ông có trách nhiệm và đã lập gia đình bị chuyển đổi cơ thể với người bạn thân nhất của mình là Dave – một anh chàng độc thân lười biếng. Khi bất đắt dĩ phải trải nghiệm cuộc sống của người khác, cả hai lại tìm được lời giải cho cuộc sống cũ của mình.


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Code:Code:

http://www.megaupload.com/?d=HPRY61ZZ
http://www.megaupload.com/?d=YRP7UFLL
http://www.megaupload.com/?d=Q68SQUP3
http://www.megaupload.com/?d=RQG06Y9A
http://www.megaupload.com/?d=3LQLU2IG
http://www.megaupload.com/?d=AIECSRYL
http://www.megaupload.com/?d=PNY1OWGE
http://www.megaupload.com/?d=BNLHTEDU
http://www.megaupload.com/?d=FB46ZIQG
http://www.megaupload.com/?d=2W2UWMH0
http://www.megaupload.com/?d=RTAH4ZUB
http://www.megaupload.com/?d=RRR88P8X
http://www.megaupload.com/?d=NM0F47F3
http://www.megaupload.com/?d=YTJ714B6
http://www.megaupload.com/?d=OF4H2RVH
http://www.megaupload.com/?d=BJFRYO80
http://www.megaupload.com/?d=OZIIFER1
http://www.megaupload.com/?d=GK180GMY
http://www.megaupload.com/?d=BUZVRK6O
http://www.megaupload.com/?d=C5TMABNZ
http://www.megaupload.com/?d=IL6W3O1W
http://www.megaupload.com/?d=XXD8WQQ0
http://www.megaupload.com/?d=XJ72VXPZ
http://www.megaupload.com/?d=H73HSSTG
http://www.megaupload.com/?d=MDHXJHEE
http://www.megaupload.com/?d=53U01N65
http://www.megaupload.com/?d=ND5L6MWY
http://www.megaupload.com/?d=DUOVZ29J


Code:Bạn có thích bài viết này không?