Trích:

Source: Retail Region A Blu-Ray
Video: 1920×1080 (x264 @ 23.976fps)
Bitrate: 8756kbps
Audio: DTS 1509kbps
Lang: English
Subs: English / Spanish


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Code:

http://www.mediafire.com/?mda3we6i27af7

Code:

http://www.megaupload.com/?d=BWRO8PWN
http://www.megaupload.com/?d=CYG2N7D0
http://www.megaupload.com/?d=3XS6UY82
http://www.megaupload.com/?d=FOTAD74V
http://www.megaupload.com/?d=AFP6ZMIH
http://www.megaupload.com/?d=5UP9FZNX
http://www.megaupload.com/?d=DPUF8SCH
http://www.megaupload.com/?d=D5ATA431
http://www.megaupload.com/?d=417LP5P8
http://www.megaupload.com/?d=KTQWK0JO
http://www.megaupload.com/?d=WUTI2M33
http://www.megaupload.com/?d=IP060OHO
http://www.megaupload.com/?d=UU034YYJ
http://www.megaupload.com/?d=SRPVHJ1T
http://www.megaupload.com/?d=OEBA5838
http://www.megaupload.com/?d=HGGF08QQ
http://www.megaupload.com/?d=5DA497OC
http://www.megaupload.com/?d=FXW3RV1Y
http://www.megaupload.com/?d=6WBJAGSD
http://www.megaupload.com/?d=YK14P8W0
http://www.megaupload.com/?d=JP5AOB07
http://www.megaupload.com/?d=C0V20ANH
http://www.megaupload.com/?d=A2TU7DD8
http://www.megaupload.com/?d=PB7WKYF8
http://www.megaupload.com/?d=6ZWABATS
http://www.megaupload.com/?d=EDPR42NR
http://www.megaupload.com/?d=DXTNDW85
http://www.megaupload.com/?d=T6PRMBL2
http://www.megaupload.com/?d=WKT3P1OV
http://www.megaupload.com/?d=BCPYAMZ7
http://www.megaupload.com/?d=C7S1VY0G
http://www.megaupload.com/?d=RGZSRCGZ
http://www.megaupload.com/?d=O5BJIWTQ
http://www.megaupload.com/?d=M62QG31L


Code:

http://www.fileserve.com/file/7SJgtEC
http://www.fileserve.com/file/ThdrGtN
http://www.fileserve.com/file/A6VwKDQ
http://www.fileserve.com/file/WQshTaQ
http://www.fileserve.com/file/6xYS5rX
http://www.fileserve.com/file/Pq4Sacc
http://www.fileserve.com/file/pTvrMAz
http://www.fileserve.com/file/tE3kaB8
http://www.fileserve.com/file/UTHjVSw
http://www.fileserve.com/file/YanTvtz
http://www.fileserve.com/file/XG8ctNB
http://www.fileserve.com/file/JkpYEF5
http://www.fileserve.com/file/gc2C2M5
http://www.fileserve.com/file/h8TJC9M
http://www.fileserve.com/file/qasefzJ
http://www.fileserve.com/file/9G3qCRV
http://www.fileserve.com/file/99zM3YC
http://www.fileserve.com/file/t42mDug
http://www.fileserve.com/file/GuwKhtD
http://www.fileserve.com/file/3XMax9Z
http://www.fileserve.com/file/vqY4KZT
http://www.fileserve.com/file/afSe3WS
http://www.fileserve.com/file/c8bfRmn
http://www.fileserve.com/file/faWUu9n
http://www.fileserve.com/file/kQrnTmf
http://www.fileserve.com/file/sS8qJvc
http://www.fileserve.com/file/eqWE9dy
http://www.fileserve.com/file/e7RmUjc
http://www.fileserve.com/file/rAEccMv
http://www.fileserve.com/file/XvtzuNA
http://www.fileserve.com/file/yyJZUHU
http://www.fileserve.com/file/VHMwQ5h
http://www.fileserve.com/file/Vgj6BEu
http://www.fileserve.com/file/w4nKD3x
http://www.mediafire.com/?4g7bm446wb


Bạn có thích bài viết này không?