Trích:

size: 2.40GB
runtime: 2h 3mn
video: x264, 1280×544 @23.976fps, DAR 2.35:1, ~2500kbps (peak 10000), QF 0.15, ref=8
audio: EN AAC VBR extreme 6ch ~290kbps (peak 340)
subtitles: EN (muxed as separate track)
source: 720p HDTV———–199mb/link————
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Link các host có thể thay thế cho nhau

Code:

http://www.megaupload.com/?d=33KSS16R
http://www.megaupload.com/?d=DOV3PLTA
http://www.megaupload.com/?d=RLYHA2HY
http://www.megaupload.com/?d=YHBJ1RKO
http://www.megaupload.com/?d=BJYGP4IP
http://www.megaupload.com/?d=BL8Q2Y9N
http://www.megaupload.com/?d=LOGVPRI4
http://www.megaupload.com/?d=T8940OKD
http://www.megaupload.com/?d=3PEEN07B
http://www.megaupload.com/?d=S9CCWJZ1
http://www.megaupload.com/?d=RTG3RFCU
http://www.megaupload.com/?d=XAPPF5RN
http://www.megaupload.com/?d=IBDYUK2R


Code:

http://www.mediafire.com/?ey4j7le8r3p7h

Khi down load về, các bạn được các file có dạng: tênphim._a, tênphim._b…v..v (Khi download phim các bạn sẽ ko cần phải đánh pass unlock, chỉ đánh pass 1 lần khi Join). Muốn xem được các bạn phải nối lại, dùng chương trình FFSJ (The Fastest File Splitter and Joiner) để nối lại, với pass là: i-max.vn

Bạn có thích bài viết này không?