Trích:

ViDEO BiTRATE…: x264 @ 11875 Kbps
FRAME RATE……: 23.976 fps
AUDiO 1 BiTRATE.: ENG DTS-CORE 5.1CH @ 1536 kbps
RUNTiME ……..: 01:24:42 (h:m:s)
ASPECT RATiO….: 2.353: 1
RESOLUTiON……: 1920 X 816
SUBTiTLES…….: N/A
FilE SiZE…….: 7.92G


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Code:

http://www.mediafire.com/?35poecnewvylq

Code:

http://www.megaupload.com/?d=8LOHFIXC
http://www.megaupload.com/?d=0LA3BGI2
http://www.megaupload.com/?d=EKLACAR0
http://www.megaupload.com/?d=FGD445JL
http://www.megaupload.com/?d=ZV0RAL1S
http://www.megaupload.com/?d=IC98DFJ0
http://www.megaupload.com/?d=HJJVZNF9
http://www.megaupload.com/?d=47L5Y982
http://www.megaupload.com/?d=49LE62G5
http://www.megaupload.com/?d=Z75ARXAE
http://www.megaupload.com/?d=WQI2IV2C
http://www.megaupload.com/?d=6EUIGJI9
http://www.megaupload.com/?d=D6U26HE4
http://www.megaupload.com/?d=HSZ7H11F
http://www.megaupload.com/?d=Y1RC75FJ
http://www.megaupload.com/?d=UFMVBYFA
http://www.megaupload.com/?d=B1B1PQ00
http://www.megaupload.com/?d=W9T2VTMD
http://www.megaupload.com/?d=P7O9ODMO
http://www.megaupload.com/?d=4CXXXQMC
http://www.megaupload.com/?d=PM53G2F0
http://www.megaupload.com/?d=LWXGZLP9
http://www.megaupload.com/?d=5PYWEXHA
http://www.megaupload.com/?d=8Y5U63WQ
http://www.megaupload.com/?d=2N7O63O6
http://www.megaupload.com/?d=VR47SN9Q
http://www.megaupload.com/?d=IAY3MSJM
http://www.megaupload.com/?d=C7IP5T3Q
http://www.megaupload.com/?d=9I9VOC31
http://www.megaupload.com/?d=NPHO4UI1
http://www.megaupload.com/?d=HFLABU25
http://www.megaupload.com/?d=0P43BJ4I
http://www.megaupload.com/?d=Z3PYY269
http://www.megaupload.com/?d=J96I0HQ1
http://www.megaupload.com/?d=1I1NG763
http://www.megaupload.com/?d=NBUU249A
http://www.megaupload.com/?d=S20TRMH5
http://www.megaupload.com/?d=C0V1SMI2
http://www.megaupload.com/?d=6ZYV80DX
http://www.megaupload.com/?d=WOU1O44B
http://www.megaupload.com/?d=G7ONXOO5


Code:

http://www.fileserve.com/file/pFmswxg
http://www.fileserve.com/file/XGgbgnh
http://www.fileserve.com/file/eHmZTf2
http://www.fileserve.com/file/ZHMsyZE
http://www.fileserve.com/file/Pdu2Bab
http://www.fileserve.com/file/yCg27jC
http://www.fileserve.com/file/9sXgFYG
http://www.fileserve.com/file/XBMKQpb
http://www.fileserve.com/file/WWySE7G
http://www.fileserve.com/file/5fCexQu
http://www.fileserve.com/file/RMfhZKr
http://www.fileserve.com/file/FdjDzjc
http://www.fileserve.com/file/nC8tJ3u
http://www.fileserve.com/file/VwJH7UE
http://www.fileserve.com/file/WvKH7cF
http://www.fileserve.com/file/cK7tBH9
http://www.fileserve.com/file/D6RmZEP
http://www.fileserve.com/file/yRkqYHT
http://www.fileserve.com/file/hPQhzw7
http://www.fileserve.com/file/93nC9yr
http://www.fileserve.com/file/Fpk43dG
http://www.fileserve.com/file/9ewQtFN
http://www.fileserve.com/file/3Vfx7U5
http://www.fileserve.com/file/mb3Ewjh
http://www.fileserve.com/file/djJS3g7
http://www.fileserve.com/file/YSQywQF
http://www.fileserve.com/file/zAx4GMC
http://www.fileserve.com/file/7B5sGUm
http://www.fileserve.com/file/GWSda9Y
http://www.fileserve.com/file/3Sw7Ft6
http://www.fileserve.com/file/CKXYnRV
http://www.fileserve.com/file/fkdyUkM
http://www.fileserve.com/file/hYTq3ht
http://www.fileserve.com/file/rMNGxCM
http://www.fileserve.com/file/WN96ACT
http://www.fileserve.com/file/WRvfRf8
http://www.fileserve.com/file/aNzxggu
http://www.fileserve.com/file/j7mzbmJ
http://www.fileserve.com/file/8ykkQjV
http://www.fileserve.com/file/VVDrYse


Bạn có thích bài viết này không?