Code:

#
            \-------------------------/   
#
                        S  W  A  G  G  E  R  HD     
#
                      /-------------------------\   
#
                                                     
#
                                                     
#
                          proudly presents         
#
                                             
#
                                             
#
                                                         
#
                            Glenn (2010)               
#
                                                         
#
                                                     
#
                                                     
#
                      r e l e a s e  i n f o       
#
                                                     
#
                                                     
#
                        rlsdate    01 05 2011       
#
                        video      x264 @ 4112kbps 
#
                        audio      dts  @ 1510kbps         
#
                        resolution  1280x576         
#
                        subtitles  -               
#
                        language    english         
#
                        size        3,28gb           
#
                                                     
#
                                                     
#
                        m o v i e  i n f o         
#
                                                     
#
                                                     
#
                    runtime    83min               
#
                    genre      Sci-Fi
#
                    rating      5.1/10 (16 votes)     
#
                   
#
                    http://www.imdb.com/title/tt0934446/
#
                 
#
                 
#
                              n o t e s             
#
                                                     
#
                                                     
#
                                Enjoy!               
#
                                                     
#
                                                                                                               
#
                                                     
#
                        l o o k i n g  f o r             
#
                                                             
#
                                                             
#
                      - 100mbit+ EU affil sites         
#
                      - pre BluRay suppliers


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Link các host có thể thay thế cho nhau

Code:

http://www.fileserve.com/file/95JJmjG
http://www.fileserve.com/file/9hpRbpe
http://www.fileserve.com/file/8EPd2dC
http://www.fileserve.com/file/HyvVGYf
http://www.fileserve.com/file/XGYyTng
http://www.fileserve.com/file/DKm6h3R
http://www.fileserve.com/file/BntD2Kj
http://www.fileserve.com/file/HZcuhKn
http://www.fileserve.com/file/TaKP7ja
http://www.fileserve.com/file/4m8z87m
http://www.fileserve.com/file/ZuxRAtz
http://www.fileserve.com/file/CuHpHRx
http://www.fileserve.com/file/Jup88cH
http://www.fileserve.com/file/e7DvCbH
http://www.fileserve.com/file/RTZM3P6
http://www.fileserve.com/file/2Wr74ue
http://www.fileserve.com/file/zsKyVpf


Code:

http://www.megaupload.com/?d=FR4TMDV6
http://www.megaupload.com/?d=MSZ3J8XR
http://www.megaupload.com/?d=YQBWKKIM
http://www.megaupload.com/?d=WOUGZPLE
http://www.megaupload.com/?d=0SRJYC69
http://www.megaupload.com/?d=XVZ1Q0QD
http://www.megaupload.com/?d=O7WXJ8P5
http://www.megaupload.com/?d=E1NZBDSZ
http://www.megaupload.com/?d=U2NJT1M9
http://www.megaupload.com/?d=CI9QDOAX
http://www.megaupload.com/?d=GWNWOVB5
http://www.megaupload.com/?d=KXX4R90Q
http://www.megaupload.com/?d=GHAPB5RU
http://www.megaupload.com/?d=6RZDZFG0
http://www.megaupload.com/?d=SKMQ1ZFG
http://www.megaupload.com/?d=0AWQORI9
http://www.megaupload.com/?d=5P5DZTDZ


Code:Bạn có thích bài viết này không?