Trích:

RUNTIME…….: 100 min
SIZE……….: 2xDVD5
VIDEO CODEC…: x264, 2pass, L4.1
FRAMERATE…..: 23.976 fps
BITRATE…….: Variable ~ 11031 Kbps
RESOLUTION….: 1920×816
AUDIO…….: English DTS 5.1 1536 kbps
SOURCE……..: The Descent Blu-ray 1080p h264 PCM6.1-CtrlHD


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Code:Code:

http://www.megaupload.com/?d=FOMQ8H30
http://www.megaupload.com/?d=0K0TKXEA
http://www.megaupload.com/?d=IX6SO3H6
http://www.megaupload.com/?d=NDPN1YCT
http://www.megaupload.com/?d=DLS7A6WV
http://www.megaupload.com/?d=XAKINKN3
http://www.megaupload.com/?d=1H6OVR2B
http://www.megaupload.com/?d=BU9M9CRK
http://www.megaupload.com/?d=1U95NTEH
http://www.megaupload.com/?d=DIC1IA2M
http://www.megaupload.com/?d=2F8QRI7V
http://www.megaupload.com/?d=XABQ9QMX
http://www.megaupload.com/?d=6RNVYTJD
http://www.megaupload.com/?d=JERJLZDY
http://www.megaupload.com/?d=GQBS6J6H
http://www.megaupload.com/?d=8RTQVPN0
http://www.megaupload.com/?d=IS1S26XG
http://www.megaupload.com/?d=RZIBBHN1
http://www.megaupload.com/?d=5AEAM3OE
http://www.megaupload.com/?d=HN3642QB
http://www.megaupload.com/?d=GS50BLVU
http://www.megaupload.com/?d=37ILWZ28
http://www.megaupload.com/?d=QBO1Q3IM
http://www.megaupload.com/?d=IPCNB05C
http://www.megaupload.com/?d=4AEDE02T
http://www.megaupload.com/?d=URN8LIYP
http://www.megaupload.com/?d=1I3377A5
http://www.megaupload.com/?d=MR22ULWR
http://www.megaupload.com/?d=O2HR1PKI
http://www.megaupload.com/?d=HMSPHU0O
http://www.megaupload.com/?d=N9F8OE12
http://www.megaupload.com/?d=ZNKSB3IF
http://www.megaupload.com/?d=2HUEMUB2
http://www.megaupload.com/?d=JQB1V9FA
http://www.megaupload.com/?d=I4V4OP65
http://www.megaupload.com/?d=2LF5FBKE
http://www.megaupload.com/?d=QEZNGG7L
http://www.megaupload.com/?d=V27HBRHJ
http://www.megaupload.com/?d=57W8FF9B
http://www.megaupload.com/?d=G30AZXZP
http://www.megaupload.com/?d=OT288QY2
http://www.megaupload.com/?d=KJEHQI44
http://www.megaupload.com/?d=T9DY2ER0
http://www.megaupload.com/?d=PC11K0JK
http://www.megaupload.com/?d=66BFLEN3


Code:Code:DO NOT SHARE ELSEWHERE!

Bạn có thích bài viết này không?