Quan Âm Sơn


Code:

ImDB Rating.....- 6.7/10 71 Votes
Genre...........- Romance
Source..........- Buddha Mountain 2011 BluRay 1080p AVC TrueHD 5.1-HDChina
Video Bitrate...- x264 @ 11660 Kbps
Frame Rate......- 23.976 FPS
Audio 1.........- Mandarin DD 5.1CH 640Kbps
Runtime.........- 1:41:22 (h:m:s)
Aspect Ratio....- 1.853 : 1
Resolution......- 1920 X 1036
Subtitles.......- N/A
File Size.......- 8.7 GB
Encoder.........- [email protected]


Spoiler

——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Code:Code:

http://www.megaupload.com/?d=L7J0TG6W
http://www.megaupload.com/?d=TR3RAAEH
http://www.megaupload.com/?d=5RMGFJC3
http://www.megaupload.com/?d=LNA25FPF
http://www.megaupload.com/?d=JWMDFE3U
http://www.megaupload.com/?d=KXJ02MVS
http://www.megaupload.com/?d=W1IJQ3SO
http://www.megaupload.com/?d=S2Y4GT56
http://www.megaupload.com/?d=55ZCX5H3
http://www.megaupload.com/?d=PYJXY0AJ
http://www.megaupload.com/?d=IPGZRWU0
http://www.megaupload.com/?d=90KC1AKC
http://www.megaupload.com/?d=KKUQICSY
http://www.megaupload.com/?d=W5ID2DQP
http://www.megaupload.com/?d=S1X0UAHN
http://www.megaupload.com/?d=DU267BYQ
http://www.megaupload.com/?d=68GYP276
http://www.megaupload.com/?d=UX2RB1UM
http://www.megaupload.com/?d=85G06CD8
http://www.megaupload.com/?d=TKYLP7IP
http://www.megaupload.com/?d=9VH420AP
http://www.megaupload.com/?d=87D5B4L3
http://www.megaupload.com/?d=J9QG2KE4
http://www.megaupload.com/?d=QI88QOSG
http://www.megaupload.com/?d=GU8I0L3E
http://www.megaupload.com/?d=AFSLIXWS
http://www.megaupload.com/?d=W96EVVFM
http://www.megaupload.com/?d=XFG5N7P0
http://www.megaupload.com/?d=4BBM90VG
http://www.megaupload.com/?d=UBE2JK8M
http://www.megaupload.com/?d=Q6V0YLAG
http://www.megaupload.com/?d=S7I3YN5T
http://www.megaupload.com/?d=6WRQA5QG
http://www.megaupload.com/?d=OK2UCFIF
http://www.megaupload.com/?d=U6AQ4VEL
http://www.megaupload.com/?d=R4SNTDFR
http://www.megaupload.com/?d=C6MDYDIN
http://www.megaupload.com/?d=W7J595LW
http://www.megaupload.com/?d=MXQ1EXF5
http://www.megaupload.com/?d=4AB0OYDY
http://www.megaupload.com/?d=1ULFK23H
http://www.megaupload.com/?d=OQC7LRD0
http://www.megaupload.com/?d=P7CKDBVF
http://www.megaupload.com/?d=723RK728
http://www.megaupload.com/?d=8XU1UY69


Code:DO NOT SHARE ELSEWHERE!

Bạn có thích bài viết này không?