Code:

-------------------------/     
                        S  W  A  G  G  E  R  HD       
                      /-------------------------     
                                                       
                                                       
                            proudly presents           
                                               
                                               
                                                           
                            6 Guns (2010)                 
                                                           
                                                       
                                                       
                        r e l e a s e  i n f o             
                                                           
                                                           
                        rlsdate    02 04 2011         
                        video      x264 @ 5034kbps   
                        audio      dts  @ 1510kbps   
                        resolution  1280x720           
                        subtitles  -                 
                        language    english           
                        size        4,37gb             
                                                       
                                                       
                          m o v i e  i n f o   
                                                 
                                                 
                      runtime    95min                 
                      genre      Western 
                      rating      4.1/10 (279 votes)


——————————-
[ B e l o w - L i n k s - A r e - I n t e r c h a n g a b l e ]

Link các host có thể thay thế cho nhau

Code:

http://www.fileserve.com/file/Hvvpadq
http://www.fileserve.com/file/PMtzMXU
http://www.fileserve.com/file/PJGaWvP
http://www.fileserve.com/file/hUQE3pj
http://www.fileserve.com/file/Aca8tNq
http://www.fileserve.com/file/xKmmX2F
http://www.fileserve.com/file/U3r8TE6
http://www.fileserve.com/file/sjtJuQA
http://www.fileserve.com/file/MMjMQwb
http://www.fileserve.com/file/rRbZwCY
http://www.fileserve.com/file/qHnQ82v
http://www.fileserve.com/file/uqk2XvZ
http://www.fileserve.com/file/p4YuApk
http://www.fileserve.com/file/ZfbbatK
http://www.fileserve.com/file/vngs46E
http://www.fileserve.com/file/YU7N8aR
http://www.fileserve.com/file/aZuzaSw
http://www.fileserve.com/file/G4bxEFb
http://www.fileserve.com/file/gdurE8E
http://www.fileserve.com/file/YbWsUTF
http://www.fileserve.com/file/GcJZc5w
http://www.fileserve.com/file/kK3hztD
http://www.fileserve.com/file/VPzjQ33


Code:

http://www.megaupload.com/?d=HD528PIG
http://www.megaupload.com/?d=X22B5FBY
http://www.megaupload.com/?d=ZJHEUL7P
http://www.megaupload.com/?d=WNUVP7XF
http://www.megaupload.com/?d=D6R1GDE2
http://www.megaupload.com/?d=IS9XHOPV
http://www.megaupload.com/?d=I714YWW5
http://www.megaupload.com/?d=Y61VOQDA
http://www.megaupload.com/?d=CK6QA52G
http://www.megaupload.com/?d=3ENBHQKF
http://www.megaupload.com/?d=H4Q98W11
http://www.megaupload.com/?d=DQVJXVLC
http://www.megaupload.com/?d=H27CZV56
http://www.megaupload.com/?d=OZ5IV449
http://www.megaupload.com/?d=QN3I8R66
http://www.megaupload.com/?d=WL8HRH6K
http://www.megaupload.com/?d=KTJ69096
http://www.megaupload.com/?d=TMV04PDX
http://www.megaupload.com/?d=7KWUGXKR
http://www.megaupload.com/?d=TF43MIMZ
http://www.megaupload.com/?d=BUPDBLXO
http://www.megaupload.com/?d=RHTVNVII
http://www.megaupload.com/?d=Q4X8CKI6


Code:Bạn có thích bài viết này không?