Chronicle 5: Oath of Blood là bản mở rộng mới nhất của Lineage 2

Hình ảnh trong game:

Nền: PC

Yêu cầu hệ thống

CPU Pentium 3 800MHz or better
RAM Higher than 256MB
Graphic Card GeForce2 or better 3D graphic card
HDD Space 8GB

unlock: www.netkingvn.com
pass rar: jelita

Hướng dẫn chơi offline:

- Cài Lineage II Chronicle 5: Oath of Blood (setup password trong folder Password main game)
- Mở folder Tools>>> Navicat 7.1.14 folder>>> install “navicat2005tria l”
- Copy “navicat.exe” từ folder Crack vào đường dẫn “C:\Program Files\PremiumSoft\Na vicat MySQL”
- Install “J2SE Dev. Kit 1.5.0″ và “J2SE RE 5.0 Update 7″ trong Tools folder
- Copy “hosts file” từ Host folder đến “C:\WINDOWS\system32 \drivers\…”
- Restart
- Open Server Emulator folder > chạy “MiniWamp_Start”
- Open Server Emulator folder > L2J_SVN_22March2007 folder > login folder > chạy “startLoginServe r”
- Open Server Emulator folder > L2J_SVN_22March2007 folder > gameserver folder > Chạy “startGameServer ”
- Click “L2.exe” để chạy game (Đường dẫn mặc định là “C:\Program Files\Lineage 2 Chronicle 5 – Oath Of Blood\system”). Chú ý không chạy bằng biểu tượng ngoài Desktop.
- ID : “admin” – Password : “admin”
- Have fun

Bạn có thích bài viết này không?