Demo :

:
.rte_toolbar {
background:#d7d7d7 url(link Hinh repeat-x top;
border-left:1px solid #0448f6;
border-top:1px solid #0448f6;
border-right:1px solid #0448f6;
height:89px;}

-Thay cái link Hinh bằng link ảnh làm nền của bạn nha.

-Chèn vào trong mục “Thiết kế/Theme/Chế độ tự sửa/CSS.

Sau đây là một số link hình tham khảo:

Muốn lấy hình nào các bạn click chuột phải vào hình đó và coppy link

Nếu dùng firefox thì coppy ở dòng Location

Nếu dùng IE thfi coppy ở dòng Address(URL)


Đây la cách làm trong suốt toàn bộ nền comment:

Muốn làm trong suốt tòan bộ nền comment của Entry, các bạn có thể dùng Code sau, paste vào CSS nhe :
Code
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}

Đối với một số bạn, thì lại thích thay nền phần này, vì vậy mình cũng cung cấp code cho các bạn thay như sau :
Code
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;} .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-full .alist-comment li {background:transparent url(Link Ảnh);}

Đây là Code thay đổi màu sắc, kích thước các border xung quanh Comment :
Code
.mod-alist-full .alist-comment li {border-top-width:2px;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-left-width:2px;border-top-style:inset;border-right-style:inset;border-bottom-style:inset;border-left-style:inset;border-top-color:#fff;border-right-color:#fff;border-bottom-color:#fff;border-left-color:#fff;}

Để thay màu sắc chữ và link trong ô comment các bạn có thể dùng Code sau :
Code
#comment_container * a {color:#ma_mau;} #comment_container * .content {color:#ma_mau;} #comments-listing * ins {color:#ma_mau;}
  • #ma_mau : là màu link.
  • #ma_mau : là màu chữ
  • #ma_mau : là màu của dòng : “cách đây… fút”

Thay các dòng #mã_màu bằng mã màu mình thích nhé !!

Thay Đổi Button (nút bấm) “Lưu” “Huỷ” trong phần comment

Demo:

Code

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{color:#000000;height:Apx;text-align:center;background:url(Link) no-repeat;}

A: chiều cao của hình.

chúc các cậu thành công.

Bạn có thích bài viết này không?