Sẽ phát hành trong tháng 4/2011, môi trường tích hợp (IDE) nguồn mở này bao gồm các khả năng cho Java SE 7 và Oracle WebLogic Server.

Phiên bản 7.0 của IDE nguồn mở NetBeans sẽ “chào đời” trong tháng 4/2011, có các khả năng cho Java SE 7 cũng như triển khai nhanh hơn cho máy chủ ứng dụng WebLogic Server, theo website NetBeans do Oracle tài trợ.

NetBeans là đối thủ chính cho IDE Eclipse của Eclipse Foundation. Bản NetBeans 7.0 beta được phát hành hồi giữa tháng 11/2010 hỗ trợ Java Development Kit (JDK) 7, trong đó bao gồm phiên bản 7 của Java chuẩn. Các khả năng JDK 7 trên NetBeans 7.0 bao gồm những cải tiến trình soạn thảo như hoàn thành mã, hỗ trợ dự án Project Coin (đưa ra nhiều thay đổi ngôn ngữ nhỏ).

"Phiên bản 7.0 cũng cung cấp sự tích hợp nâng cao với máy chủ Oracle WebLogic, cũng như hỗ trợ cho Oracle Database và GlassFish 3.1. Nó hỗ trợ chỉnh sửa HTML 5 và Maven 3, hỗ trợ GridBagLayout mới để phát triển giao diện GUI Swing cải tiến; tăng cường hỗ trợ để thực hiện và gỡ lỗi các ứng dụng Java EE độc lập; nhiều cải tiến cho trình biên tập viên Java;…", theo ghi chú phát hành NetBeans 7.0.

Các khả năng Java doanh nghiệp trong NetBeans 7.0 bao gồm: hỗ trợ cải thiện cho CDI (Contexts and Dependency Injection), nhiều dịch vụ REST, Java Persistence, cùng với hỗ trợ mới cho Bean Validation và thư viện thành phần JSF (JavaServer Faces).

NetBeans 7.0 bao gồm trình định dạng JSON (JavaScript Object Notation), các khả năng cho PHP và C/C++. Phiên bản 7.0 có nhiều khả năng cho cơ sở dữ liệu Oracle: wizard hướng dẫn kết nối đơn giản, hướng dẫn cài đặt cho trình điều khiển JDBC, chỉnh sửa và triển khai các thủ tục lưu trữ.

Theo PCWorldVN

Bạn có thích bài viết này không?