Lưu Ý Bản Greenpois0n RC6 Final này jailbreak luôn cho cả iPhone 4 của Verizon iOS 4.2.6

1: Download Greenpois0n RC6 Final dành cho Windows

Greenpois0n RC6 Final dành cho Mac

Download tại website chính

2: Đầu tiên nhấn nút Power để tắt iPhone, sau đó mở chương trình GreenPois0n và nhấn vào nút Prepare to Jailbreak DFU

3: Bạn sẽ được hướng dẫn cách đặt iPhone vào DFU mode, Trước hết nhấn nút Power khoãng 2 giây

Vẫn tiếp tục giữ nút Power không nhả ra, nhấn thêm phím Home và giữ trong khoãng thời gian 10 giây

Nhả nút Power ra và tiếp tục giữ phím Home cho đến 15 giây

4: Sau khi iPhone được đặt vào DFU mode thành công màn hình tắt tối đen, nút Jailbreak sẽ hiện ra , bạn có thể nhấn vào nút Jailbreak

5: Greenpois0n sẽ thực hiện jailbreak trên iPhone

6: Nhấn vào nút Quit, chương trình Greenpois0n sẽ thoát

7: Sau khi iPhone khởi động , bạn sẽ được thông báo một ứng dụng mới tên là Loader trên màn hình iPhone. Bật WiFi on và nhấn vào nó để tiếp tục thực hiện cài đặt

8: Nhấn để chọn vào box có chữ Cydia rồi nhấn vào nút Install Cydia

Vậy là bạn đã thành công việc jailbreak iOS 4.2.1 rồi đó. chúc các bác vui vẽ

Lưu Ý Với iPhone 3GS có baseband 06.15.00 thì có thể Restore iOS 4.2.1 bản gốc. sau đó sẽ gặp lỗi 1015 treo cáp. Chỉ cần dùng Greenpois0n RC5 B4 jailbreak trực tiếp sẽ thoát được lỗi treo cáp với 1015. Sau khi install Cydia bước kế tiếp là install Ultrasn0w 1.2 để Unlock lại iPhone. Chúc các bạn thành công
Nếu các bác jailbreak thành công thì nhấn Thanks cái để ủng hộ tinh thần

Enjoy iOS 4.2.1 nha các bác

↓Tất Cả các iTune Firmware Tools jailbreak của Apple Download ở dưới Đây↓

↓ All iPhone Firmeware Files ↓

1.0.0:
1.0.1:
1.0.2:
1.1.1:
1.1.2:
1.1.3:
1.1.4:
2.0.0 (2G):
2.0.0 (3G):
2.0.1 (2G):
2.0.1 (3G):
2.0.2 (2G):
2.0.2 (3G):
2.1.0 (2G):
2.1.0 (3G):
2.2.0 (2G):
2.2.0 (3G):
2.2.1 (2G):
2.2.1 (3G):
3.0.0 (2G):
3.0.0 (3G):
3.0.0 (3GS):
3.0.1 (2G):
3.0.1 (3G):
3.0.1 (3GS):
3.1.0 (2G):
3.1.0 (3G):
3.1.0 (3GS):
3.1.2 (2G):
3.1.2 (3G):
3.1.2 (3GS):
3.1.3 (2G):
3.1.3 (3G):
3.1.3 (3GS):
4.0.0 (3G):
4.0.0 (3GS):
4.0.0 (4):
4.0.1 (3G):
4.0.1 (3GS):
4.0.1 (4):
4.0.2 (3G):
4.0.2 (3GS):
4.0.2 (4):
4.1.0 (3G):
4.1.0 (3GS):
4.1.0 (4):
4.2.1 (3G):
4.2.1 (3GS):
4.2.1 (4):
4.2.6 (4 CDMA):

↓ All iPod Touch Firmeware Files ↓

1.1:
1.1.1:
1.1.2:
1.1.3:
1.1.4:
1.1.5:
2.0.1:
2.2.0 (1G):
2.2.0 (2G):
2.2.1 (2G):
3.1.2 (3G):
3.1.3 (3G):
4.0.0 (2G):
4.0.0 (3G):
4.0.2 (2G):
4.0.2 (3G):
4.1.0 (2G):
4.1.0 (3G):
4.1.0 (4G):
4.2.1 (2G):
4.2.1 (3G):
4.2.1 (4G):

↓ iPad Firmeware Files ↓

3.2.0:
3.2.1:
3.2.2:
4.2.1:

↓ Apple TV Firmeware Files ↓

4.1.0:
4.2.0:
4.2.1:

↓ jailbreak Tools ↓

Redsn0w 0.9.7b6 for Mac
Redsn0w 0.9.6rc8 for Mac
Redsn0w 0.9.6rc8 for Windows
Redsn0w 0.9.5b5-2
Redsn0w 0.9.6b4 for Mac
Redsn0w 0.9.6b4 for Windows
Redsn0w 0.9.5 for Windows


Greenpois0n RC6 Final for Mac
Greenpois0n RC6 Final for Windows

Limera1n
Blackra1n

PwnageTool 4.1.2 for Mac
PwnageTool 4.1 for Mac


F0recast iREB sn0wbreeze Các bạn có thể

iFunBox

91 PC Suite for iPhone

Tinyumbrella

iTune Version

iTunes for Windows x32-Bit


iTunes for Windows x64-Bit
iTunes for MAC


Nguồn Redmonpie

Bạn có thích bài viết này không?