Info:

Trích:

Crisis Core-Final Fantasy VII- là một game nhập vai hành động của Square Enix cho hệ máy PlayStation Portable. Game là bản mở rộng của Final Fantasy VII và cũng là bản thứ tư trong Compilation of Final Fantasy VII.
Crisis Core bắt đầu bảy năm trước thời điểm bắt đầu của Final Fantasy VII và chứa đựng nhiều sự kiện chỉ kết thúc ngay trước khi Final Fantasy VII bắt đầu


Đây là những đoạn cutscene trong game, giống final fantasy X.
Trail:


Nguồn: spiderman1992.blogspot.com
Download:
Chapter 01:
Chapter 02:

Bạn có thích bài viết này không?