HỎA VÂN TÀ THẦN

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Series: Tân tác Long hổ môn tiền truyện
Số tập : 16 (Full)
Hỏa Vân tà thần vốn là La Sát giáo giáo chủ – một băng hội Hắc đạo lớn mạnh nhất Nhật Bản. Đeo mặt nạ La Sát đại thần và mang Chiến thuẫn, mỗi đời Hỏa Vân tà thần đều có võ công kinh thế, trí tuệ hơn người và sức mê hoặc đặc biệt. Truyện kể về đời Hỏa Vân tà thần Tây Thành Dũng, con trai Lão tà thần Tây Thành Vọng và những cố sự của hắn khi hắn từng bước, từng bước lên tới đỉnh cao trong La Sát giáo. Những xung khắc, đối kháng của La Sát giáo với hai bang hội lớn là Thông thiên giáo và Nguyên thủy môn cũng được thể hiện rõ nét. Đối đầu với những cao thủ của hai bang hội này, Thiết Ngũ Lang, Lão thiên tôn, Bạch cốt thừa tướng, Lam Lãng, Bạch Vô Thường (Thông thiên giáo), Xi Vưu (Nguyên thủy môn) … , Hỏa vân tà thần sẽ ra sao?


Link: MEDIAFIRE nha AE

Tập 01:
Tập 02:
Tập 03:
Tập 04:
Tập 05:
Tập 06:
Tập 07:
Tập 08:
Tập 09:
Tập 10:
Tập 11:
Tập 12:
Tập 13:
Tập 14:
Tập 15:
Tập 16:

END

Đã hoàn thành HỎA VÂN TÀ THẦN I. NẾU AE ỦNG HỘ SẼ UP TIẾP HỎA VÂN TÀ THẦN II, HẤP DẪN CÀNG HẤP DẪN.

AE ủng hộ nha

Thanks cả nhà

HỎA VÂN TÀ THẦN II

ác giả : Thải Cổ Quyền
Biên dịch : Kiết Tường
Editor : Ảo Long Vương

Giới thiệu nội dụng :

Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công
Đông Phương Vô Địch muốn tiến

Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.
Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.
Hỏa Vân Tà Thần chỉ mong ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.
Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp lại vợ con mình?

Link MEDIAFIRE:

Tập 1-5:
Tập 6-10:
Tập 11-15:
Tập 16-20:
Tập 21:

to be continue …… updating

Bạn có thích bài viết này không?