Cùng với sự gia tăng nhu cầu chia sẻ dữ liệu trên internet, các File Hosting cũng xuất hiện ngày một nhiều. Tuy vậy, mỗi dịch vụ này thường có những ưu nhược điểm riêng: giới hạn về băng thông, dung lượng file…

http://creaweblog.com/wp-content/uploads/2010/11/file-image-uploader-ml-portable-1.jpg

Để khắc phục điểm này, bạn thường phải dành nhiều thời gian upload dữ liệu lên nhiều dịch vụ khác nhau để dự phòng và giúp người khác có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tải về dữ liệu.

Bài viết xin giới thiệu phần mềm miễn phí File & Image Uploader, hỗ trợ upload file và ảnh tới hơn 100 file hosting cùng lúc.

Số lượng File hosting mới thường xuyên được câp nhật, bạn lên nâng cấp các phiên bản File & Image Uploader từ mục Help > Update. Danh sách và thông tin chi tiết của từng hosting được hiển thị từ mục File hoster trên thanh công cụ.

Download

Code:
http://z-o-o-m.eu/down/FileUploader5.exe

Bạn có thích bài viết này không?