Sau đây là cách thức giúp bạn dễ dàng tải bộ cài đặt Google Chrome ngoại tuyến (offline installer).

Download:

 

http://vtcdn.com/files/images/2010/5/6/google-chrome.jpg

Bạn có thích bài viết này không?