Apress Pro ASP NET MVC 2.
Cuốn này viết khá hay, cả về cách sử dụng unit test.
Nếu các bạn có thể làm theo và hiểu hết các phần của Part 1, trọng tâm là building a sport store, thì các bạn đã đủ kiến thức để làm về mvc rồi.

Link

Code:

http://adf.ly/12IUH

Bạn có thích bài viết này không?