Một nhóm nhà khoa học đua với thời gian để cứu Trái đất khi một sao chổi rẽ bất ngờ và tiếng thẳng tới hành tinh xanh của chúng ta, tất cả cuộc sống có thể chấm dứt để tồn tại trong ngày nếu họ không tìm thấy một giải pháp.

Information

Trích:


[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Sci-Fi
[FILE SIZE]:………………..[ 400MB
[RESOLUTION]:……………….[ 720*384
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ Vietnamese (muxed)
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 01:30:57


Screen

Download Megashare.vnn.vn

Trích:Nguồn:

Bạn có thích bài viết này không?