INFORMATION

Code:

General
Complete name                    : James and the Giant Peach.avi
Format                          : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 900 MiB
Duration                        : 1h 16mn
Overall bit rate                : 1 653 Kbps
Writing application              : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library                  : VirtualDubMod build 2178/release

Video
ID                              : 0
Format                          : MPEG-4 Visual
Format profile                  : Advanced [email protected]
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC            : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default (H.263)
Muxing mode                      : Packed bitstream
Codec ID                        : XVID
Codec ID/Hint                    : XviD
Duration                        : 1h 16mn
Bit rate                        : 1 262 Kbps
Width                            : 704 pixels
Height                          : 432 pixels
Display aspect ratio            : 1.630
Frame rate                      : 25.000 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling              : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)              : 0.166
Stream size                      : 687 MiB (76%)
Writing library                  : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)

Audio
ID                              : 1
Format                          : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Mode extension                  : CM (complete main)
Codec ID                        : 2000
Duration                        : 1h 16mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                        : 384 Kbps
Channel(s)                      : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Stream size                      : 209 MiB (23%)
Alignment                        : Split accross interleaves
Interleave, duration            : 80 ms (2.00 video frames)
Interleave, preload duration    : 500 ms
Language                        : English


SCREENSHOT

Cậu bé James sống cùng với hai bà cô ác nghiệt, cũng chính là người giám hộ của cậu, trong một vườn đào


Cậu kết thân với những loài vật trong vườn đào đó, và chính chúng đã đưa cậu đến với một cuộc phiêu lưu kì bí ở New York

[V-Z]

Trích:


Bạn có thích bài viết này không?