Tất cả phim này sub Việt nằm trong file rar

X-Men 1 : Evolution – Sự tiến hóa (2000) BRrip [500MB]

Download:

Pas: vn-share4u.blogspot.com

Trích:
X-Men 2 – Liên minh dị nhân (2003) BRrip [600MB]

Download:

Pas: vn-share4u.blogspot.com

Trích:

X-Men 3 The Last Stand – Phán quyết cuối cùng (2006) BRrip [500MB]

Download:

Pas: vn-share4u.blogspot.com

Trích:
X-Men Origins Wolverine – Nguồn gốc người sói (2009) BRrip [500MB]

Download:

Pas: vn-share4u.blogspot.com

Trích:
Bạn có thích bài viết này không?