Lên Youtube kiếm Video về con Aventador ! Kiếm dc 2 clip rất là hay ! Share cho ae xem ^^

[YOUTUBE]8W4iZ382VqA[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]0RCfgkhUSeA[/YOUTUBE]

Bonus mấy tấm con Aventador Black Matte

Bạn có thích bài viết này không?