Công ty quản lý tại Nhật của After School – avex trax, đã phát hành bản “Tap Slap” của single “Diva“.

“Diva” sẽ phát hành ngày 23/11 và để kỷ niệm ngày này, nhóm sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt ở Tokyo và Osaka với một mini live và sự kiện high-five.

Cùng xem bản Tap-Slap của “Diva” bên dưới nhé!

Trans: [email protected]
Cre:

Bạn có thích bài viết này không?