Con người có tiếng nói là ngôn ngữ riêng , cũng vì thế mà chẳng thể hiểu những " cô cậu " này đang " nói " gì . Đôi khi ta chỉ có thể cảm nhận , bằng nhịp đập và cả hơi thở của lòng mình …

Collected by 2T

- Kan ™

Bạn có thích bài viết này không?