Xa quá .

Em đi trong miên man bất tận , ngỡ đã bình yên nhưng chẳng khi nào là thật …

Collected by 2T

- Kan ™

Bạn có thích bài viết này không?