Nỗi đau dài , dai dẳng … Em phải ôm nó đến bao giờ ?.

Collected by 2T

- Kan ™

Bạn có thích bài viết này không?