‘Ngày thương mại xã hội ở khu mua sắm’, ‘Crazy Ticket’ đã tiến hành mọt cuộc bình chọn từ 29/11 đến 23/12 “ Nhóm nhạc nữa nào sẽ giành được nhiều sự chú ý bằng việc tiết kiệm mua sắm thông qua thương mại xã hội ?” – Có 889 người tham gia và theo kết quả khảo sát SNSD đứng thứ nhất với 442 phiếu (49,7%). T-Ara đứng thứ 2 với 218 phiếu (24,5%) và 2NE1 thứ 3 với 198 phiếu (22,3%)

Một đại diện của ‘Crazy Ticket’ cho: "Qua khảo sát này, công chúng đã cho chúng tôi biết suy nghĩ và ấn tượng của họ về hình ảnh của SNSD, T-Ara và 2NE1.

*lược bỏ phần không liên quan*

Credit: Hankyung.com
Cre :
Trans: lucefer

Bạn có thích bài viết này không?