CD đã ký GD & TOP đem đến tôi !!!!!!! * Nói về album whenver Gia đình YG, có những thông điệp và đĩa CD đã ký kết * ^ ^ Chúng tôi thực hành rất nhiều, nhưng chúng ta luôn có được album từ những người đi trước .. hehe Cũng giống như cuộc sống về hưu ấm áp! * Một cái gì đó về một * thông báo chính thức ~! Tôi muốn ~! ^ _ ^

cre:letsplay2ne1.wordpress
trans: by me

Bạn có thích bài viết này không?