Mini album thứ 3 "Hoot" của SNSD đã vượt ngưỡng 150.000 bản đặt trước

Mini album sẽ được phát hành vào ngày hôm nay, 27/10. Album đã được đặt 51,000 bản trực tuyến cùng 99.490 bản được đặt hàng tại các cửa hàng. Tổng cộng, "Hoot" đã được đặt trước 150.490 bản, đây là một bằng chứng cho thấy sự nổi tiếng của các cô gái.

SNSD cũng đã có lịch trình trở lại trên các chương trình âm nhạc

- KBS 2TV "Music Bank" vào ngày 29 tháng 10

- MBC TV "Show! Music Core" ngày 30 Tháng 10

- SBS TV "Inkigayo" ngày 31 tháng 10

Credit: tvdaily.co.kr
Trans:
V-trans : me

Bạn có thích bài viết này không?