Công ty quản lý của Rain, J.Tune Entertaniment vừa chính thức sáp nhập hoàn toàn với JYP Entertainment.

Vào ngày 16 tháng 02, J.Tune Entertaniment đã tiến hành biểu quyết thông qua một cuộc họp cổ đông. Và theo như kết quả thì J.Tune Entertainment sẽ sáp nhập và đổi tên sang JYP Entertainment bắt đầu từ ngày 23 tháng 02.

Đối với ban lãnh đạo, Park Jin Young (JYPE), Jung Wook (JYPE)Byun Sang Bong (JYPE) đã được bổ nhiệm làm giám đốc, đại diện và phó chủ tịch.

Tháng 12 năm ngoái, Park Jin Young đã trở thành cổ đông lớn nhất của J.Tune Entertertainment và nắm trong tay 6,14% cổ phần, do đó từ giờ ông sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản công ty.


Source: Kuki News
Etrans by Allkpop
Vtrans by bandit@360kpop
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn có thích bài viết này không?